EnergyControl: sporten op de juiste intensiteit

De EnergyControl test wordt ingezet om gegevens te verzamelen van een persoon zodat we hem/haar op de juiste lichamelijke belastbaarheid kunnen laten trainen met als doel om fitter en/of beter te worden.
Via de Heart Rate Variabiliteit kan gemeten worden bij welke hartslag zich het omslagpunt bevindt: dat is het moment dat je overschakelt op volledige suikerverbranding.
Bij sporten is dit een belangrijke grens voor het bepalen van je unieke trainingszones. Als het lichaam traint in de juiste hartslagzones krijgt het de juiste trainingsprikkels; niet te veel, niet te weinig. In welke zones iemand moet trainen, is verder afhankelijk van de huidige conditie en de geformuleerde doelen.

De Test methode
Het in kaart brengen van de huidige situatie via een nulmeting op basis van de EnergyControl methode ontwikkeld door Stans van der Poel van de EnergyControl Academy. Ik werk samen met Peter van Buijtene; Personalsbest. De meting bestaat uit een gezondheidscheck, een rustmeting en een inspanningstest. Naar aanleiding daarvan stellen we de mate van stress, ademfrequentie, hartritme tijd en rustpols vast. Je conditie en de tijd die nodig is om te herstellen van een taak wordt zo objectief vastgesteld!

Trainen op hartslag
We werken aan herstel en opbouw van je energievoorraad en conditie door middel van sporten in combinatie met ademhalingsoefeningen op de bank. Je traint met behulp van een hartslagband en horloge. Je kan ook kiezen om te trainen met een hartslagband die met de applicatie EC-HRV test aan je smartphone verbonden wordt.

Voor wie?
*Prestatielopers krijgen een geweldig uniek persoonlijk trainingsschema in handen ter voorbereiding voor een strakke tijd bij een event.
*Bij een individueel coachings traject kunnen mensen in de opbouwfase binnen hun eigen belastbaarheid actief gaan trainen en stap voor stap fitter worden.

Duursporten
De duursporten lopen en fietsen lenen zich uitstekend voor de trainingen. Je uithoudingsvermogen wordt stap voor stap aantoonbaar verbeterd. Je bent actief aan het werk om je hersteltijd na een gedane taak te verkorten.

Kosten
Een EC rust- en inspanningstest incl. een zeer uitgebreide rapportage met daarin een EnergyControl basistrainingsschema: € 180,00

Een 13 weeks EnergyControl trainingsschema voor een event inclusief de (halve) marathon hartslagen: € 100,00
Begeleiding naar het event toe: € 150,00

Afspraak maken?
Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem contact op via 06-2737 1040 of via info@hollendstilstaan.nl.