1 op 1 outdoor coaching

Hollend stilstaan is gespecialiseerd in (preventief) ziekteverzuimbeleid. Doel is dat je, via een gedegen methodiek, weer de regie over je leven terugkrijgt en zelf weer de gewenste keuzes kan maken.

Kennismakingsgesprek in de buitenlucht
Tijdens een gratis kennismakingsgesprek wordt een inventarisatie gemaakt waarna een oplossingsvoorstel gemaakt. Doordat iedereen uniek is maken we een programma op maat. Je krijgt regelmatig een schriftelijke verslaglegging waarin de voortgang wordt beschreven.

Preventief outdoor traject
Vanuit dit instapniveau werk je in 3 maanden naar een fysiek en mentaal evenwicht. Je leert spanning te herkennen en te erkennen en deze om te buigen naar kracht en een gezonde dosis energie. Er worden tijdens +/- 9 contactmomenten nieuwe inzichten verzameld waardoor je in de toekomst beter gewenste keuzes kan maken. We kunnen tijdens dit traject gebruik maken van een ‘meten is weten’ instrument.

Herstel & opbouw traject
Bij een herstel & opbouw traject werken we toe naar een situatie waarbij verstand en gevoel weer gaan samenwerken in een gezond lichaam. We starten met ontspanning zonder prestatiedruk wat nodig is voor herstel. Voelen van druk met de daaraan gekoppelde emoties en beweging van een gespannen lichaam is de combinatie om valkuilen in gedrag te herkennen. Via opdrachten en bewegen in de buitenlucht heb je aan het eind van het traject weer vertrouwen in je eigen kunnen. Een herstel & opbouwtraject duurt plusminus 5 maanden.

Nazorg traject
Na het doorlopen van een van de bovengenoemde trajecten kan je kiezen voor een nazorgtraject. De gewone dagelijkse zaken blijven zich aandienen zoals sociale druk, werkafspraken en conflicten. Om terugval te voorkomen kunnen we samen daar waar nodig een vinger aan de pols te houden. Een nazorgtraject wordt na advisering en natuurlijk in overleg met betrokken partijen afgesproken. Er zijn 4 contactmomenten en  duurt plusminus 3 maanden.

Kosten

Na inventarisatie van de wensen en mogelijkheden tijdens het kennismakingsgesprek wordt een oplossingsvoorstel gemaakt. Vervolgens komt daar een offerte uit.