1 op 1 outdoor coaching

Hollend stilstaan is gespecialiseerd outdoor coaching in (preventief) ziekteverzuimbeleid. Doel is om u, via een gedegen methodiek, weer de regie over u leven terugkrijgt. Doordat iedereen anders is maken we een programma op maat. De methodiek blijft zeker wel gewaarborgd.

Kennismakingsgesprek in de buitenlucht
Na een gratis kennismakingsgesprek wordt een plan van aanpak gemaakt met daaraan gelinkt een offerte met de kosten. U krijgt regelmatig een schriftelijke verslaglegging waaronder de voortgang wordt beschreven.

Preventief outdoor traject
Preventie staat centraal in dit traject. Vanuit dit instapniveau werk je naar een fysiek en mentaal evenwicht. Je leert spanning te herkennen en om te buigen naar kracht en een gezonde dosis energie. Er worden nieuwe inzichten verzameld waardoor je in de toekomst beter gewenste keuzes kan maken. We maken tijdens dit traject gebruik van een ‘meten is weten’ instrument. Een preventief traject duurt plusminus 3 maanden. Na een gratis kennismakingsgesprek wordt een plan van aanpak gemaakt met daaraan gelinkt een offerte met de kosten.

Herstel en opbouw traject
Bij een herstel en opbouw traject werken we toe naar een situatie dat verstand en gevoel weer gaan samenwerken met een gezond lichaam. We starten met stilstaan zonder prestatiedruk wat nodig is voor herstel. Voelen van druk met de daaraan gekoppelde emoties en beweging van een gespannen lichaam is de combinatie om valkuilen in gedrag te herkennen. Aan het eind van het traject heb je weer vertrouwen in je eigen kunnen. Een herstel en opbouwtraject duurt plusminus 6 maanden.

Nazorg
Na het doorlopen van een van de bovengenoemde trajecten kan je kiezen voor een nazorgtraject. De gewone dagelijkse zaken blijven zich aandienen zoals sociale druk, werkafspraken en conflicten. Om terugval te voorkomen kunnen we samen daar waar nodig een vinger aan de pols te houden. Nazorg duurt plusminus 3 maanden. Nazorgtraject wordt na advisering en natuurlijk in overleg met betrokkenen afgesproken.