Outdoor coaching particulieren

Tijdens mijn jarenlange werk in Zorg & Welzijn heb ik veel mensen begeleid met zingevingsvragen. Deze vragen zijn vragen die door unieke mensen op allerlei verschillende manieren beantwoord worden. Door deze opgedane expertise en het veelvuldig buiten sporten maakt dat ik nu met grote mate van vanzelfsprekendheid als Outdoorcoach werk.

Kennismaking
Tijdens het intakegesprek in de buitenlucht kunnen de zorgen die u heeft aangegeven worden geïnventariseerd en zullen we uw absolute urgentie, dus wat top of mind staat, de nodige aandacht geven. Op basis van deze intake volgt een helder oplossingsvoorstel. Graag maak ik met u een persoonlijk programma vanuit balans door beweging en ademhalingsoefeningen. Afhankelijk van de informatie wordt een preventief- of een herstel/opbouw traject geadviseerd. De tijdsperiode varieert tussen 3 en 6 maanden.

Methode
Als coach werk ik intuïtief en ga uit wat werkt bij de klant. Ik stimuleer de klant zelf in actie te komen en daardoor inzichten te laten verwerven in zijn/haar eigen `zijn`. Hierdoor wordt ruimte gecreëerd om anders te kijken waardoor schaduwkanten zichtbaar en bewust mogen worden. Hollend stilstaan maakt tijdens de coaching veelvuldig gebruik van de ChiWalking filosofie. Met fysieke ontspanningsoefeningen kunnen mensen weer in contact komen met hun lichaam. Een `balans door beweging` trainingsschema en ademhalingsoefeningen zijn een ander wezenlijk onderdeel van het traject. Door deze aanpak kunnen mensen weer in hun eigen kracht gaan staan en wordt voorkomen dat ze zichzelf voorbij hollen.

Nazorg
Indien nodig kan je kiezen voor een nazorgtraject. De gewone dagelijkse zaken blijven zich aandienen zoals sociale druk, werkafspraken en conflicten. Om terugval te voorkomen kunnen we samen daar waar nodig een vinger aan de pols te houden. Nazorg duurt plusminus 3 maanden. Nazorgtraject wordt na advisering in overleg met betrokkenen afgesproken.